NCAB Group ökar omsättningen och rörelseresultatet

Mönsterkortbolaget NCAB Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Så kallat högfrekvens-kort som NCAB erbjuder tillverkning av. Dessa sitter i trådlösa produkter som radiobasstationer eller radarenheter.

”Vi lämnar 2020 bakom oss med en positiv trend i orderingången och en ökad aktivitetsnivå hos våra kunder. Det bådar gott inför 2021. Dessutom fortsätter vi investera för att öka våra marknadsandelar genom ytterligare förstärkningar av vår försäljningsorganisation, framförallt i Tyskland och Nordamerika”, uppger VD Peter Kruk.

Orderingången landade på 681,4 miljoner kronor (479,7), en ökning med 42% mot föregående år. I dollar var ökningen 57%. Bolaget beskriver att orderingången kontinuerligt förbättrats under kvartalet, delvis beroende på order med längre leveranstider kopplat till aviserade prishöjningar. Effekten av det uppskattas till mellan 10 och 20% av kvartalets orderingång.

Omsättningen steg 21,9% till 514,9 miljoner kronor (422,4). Ökningen kommer från förvärven av Flatfield och Bare Board Group. I dollar ökade omsättningen med 32% och exklusive förvärv minskade omsättningen med 6%, men mätt i dollar var den upp 5%.

Ebita-resultat blev 52,2 miljoner kronor (41,2), med en ebita-marginal på 10,1% (9,8).

Rörelseresultatet blev 50,1 miljoner kronor (40,7), med en rörelsemarginal på 9,7% (9,6).

Resultatet efter skatt blev 35,2 miljoner kronor (31,7), en ökning med 11,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,88 kronor (1,88).

I utdelning föreslås 5,00 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 47,0 miljoner kronor (44,9).

”För NCAB finns goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Den organiska tillväxten, med fler nya kunder och projekt är något vi fortsätter att satsa på. Vi ser också fortsatt stora möjligheter i att delta i konsolideringen av marknaden genom förvärv. Integrationen av fjolårets förvärv av Flatfield och Bare Board Group har avslutats framgångsrikt. Vår balansräkning är stark och vi jobbar aktivt med vår pipeline av intressanta förvärvskandidater”, skriver Peter Kruk i VD-ordet.

NCAB Group, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 681,4 479,7 42,0%
Nettoomsättning 514,9 422,4 21,9%
EBITA 52,2 41,2 26,7%
EBITA-marginal 10,1% 9,8%
Rörelseresultat 50,1 40,7 23,1%
Rörelsemarginal 9,7% 9,6%
Nettoresultat 35,2 31,7 11,0%
Resultat per aktie, kronor 1,88 1,88 0,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 47,0 44,9 4,7%
Utdelning per aktie, kronor 5,00 0