Nexam ökar förlusten

Plastbolaget Nexam redovisar ett resultat efter skatt för det första kvartalet 2019 på -4,4 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (-0:06).

Nettoomsättningen steg till 31,8 miljoner kronor (27,0).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,7). Resultatet har påverkats av engångskostnader om cirka 1,5 miljoner kronor kopplat till organisationsförändringar.

”Det är bolagets starkaste kvartal hittills och den huvudsakliga tillväxten sker inom Nexam Chemicals ursprungliga produktportfölj. Givet vad vi idag vet med avseende på den generella konjunkturutvecklingen så tycker jag att även resten av året ser lovande ut”, skriver vd Johan Arvidsson i delårsrapporten.

Han anser att den positiva utvecklingstrenden för bolaget fortsätter.

”Försäljning och orderingång var på rekordnivå, vilket tyvärr också innebar att kassaflödet kortsiktigt påverkades negativt av ett högre rörelsekapital”, skriver Nexam-chefen.

Kassaflödet för den löpande verksamheten var -14,3 miljoner kronor (-5,3), varav förändringar i rörelsekapitalet till följd av en ökande försäljning påverkade kassaflödet med -11,9 miljoner kronor.

Nexams operativa rörelseresultat före avskrivningar och engångskostnader är dock det bästa hittills, framhåller Johan Arvidsson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.