Nexam Chemical ökar omsättningen men minskar ebitda-resultatet

Plastutvecklingsbolaget Nexam Chemical ökade omsättningen samt förlusten i det tredje kvartalet. En god orderingång under kvartalet indikerar en stark avslutning av 2021, skriver bolaget.
Aktier, Fonder
Foto:TT
Omsättningen steg 22,1% till 50,2 miljoner kronor (41,1). Bolaget har nu sålt för lika mycket som man gjort under hela 2020.

Ebitda-resultat blev 1,0 miljoner kronor (1,8), med en ebitda-marginal på 2,0% (4,4). Råvarubrister har påverkat företagets lönsamhet negativt.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-0,6). Resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,03). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,2 miljoner kronor (-4,4).

”Vi har stora möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa under lång tid. Produkterna vi säljer är av den karaktär som både befintliga och nya kunder kommer att efterfråga år efter år, under mycket lång tid. Och med den resa mot en cirkulär tillverkningsindustri vi bara sett början på, är vi övertygade om att behovet av våra produkter kommer att öka”, skriver VD Johan Arvidsson i rapporten.

Nexam Chemical, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 50,2 41,1 22,1%
EBITDA 1,0 1,8 -44,4%
EBITDA-marginal 2,0% 4,4%
Rörelseresultat -1,6 -0,6
Nettoresultat -2 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,2 -4,4