Nexam Chemical rapporterar högre försäljning

Plastutvecklingsbolaget Nexam Chemical redovisar en högre omsättning men också högre rörelseförlust, vilket beror på genomförda justeringar inom försörjningskedjan.
Foto: Chris Ryan/TT

Omsättningen steg 25,9% till 52,5 miljoner kronor (41,7).

Ebitda-resultat blev 2,1 miljoner kronor (2,3), med en ebitda-marginal på 4,0% (5,5).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor (2,3), med en justerad ebitda-marginal på 4,0% (5,5).

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner kronor (-0,2).

”Vi har lagt en del resurser på att göra justeringar inom supply chain för att få ett bättre flöde långsiktigt. Detta medför i sin tur ökade kostnader i kvartalet. På sikt kommer förändringarna att gynna bolaget och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera i en tid av kraftig tillväxt”, säger vd Johan Arvidsson.

Resultatet både före och efter skatt var -0,5 miljoner kronor (-0,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,6 miljoner kronor (-3,9).

Likvida medel uppgick till 61,6 miljoner kronor (14,3). Kassan har stärkts genom en riktad nyemission på 33,5 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Nexam Chemical, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 52,5 41,7 25,9%
EBITDA 2,1 2,3 -8,7%
EBITDA-marginal 4,0% 5,5%
EBITDA, justerat 2,1 2,3 -8,7%
EBITDA-marginal, justerad 4,0% 5,5%
Rörelseresultat -0,5 -0,2
Resultat före skatt -0,5 -0,5
Nettoresultat -0,5 -0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,6 -3,9
Likvida medel 61,6 14,3 330,8%