Nobelpriset halverat i värde

Kronförsvagningen innebär att Nobelpriset, sett till dollarkursen, har halverats i värde sedan 1990-talet, skriver Capital Economics.

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas i år Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer. De får priset för deras ”experimentella ansats för att mildra global fattigdom”. Priset är inte ett av de officiella Nobelprisen, men brukar ändå räknas som ett Nobelpris och mottagarna får dela på samma prissumma, 9 miljoner kronor, som mottagarna av de övriga fem priserna.

Prissumman är dock inte vad den brukade vara, skriver Capital Economics. Priset är en miljon lägre än vad det var 2001-2011 och samtidigt har inflationen lett till att värdet egentligen är nära 30 procent lägre än vad det var under toppen 2001.

Omräknat till andra valutor ser det ännu värre ut. Med tanke på att två femtedelar av Nobelpristagarna kommit från USA är det värt att titta på hur prisets värde utvecklats sett till dollarn. Det nominella värdet av årets Nobelpris sett till dollar är det lägsta på 25 år, skriver Capital Economics. Justerat för inflation är värdet 55 procent lägre än toppen 1992.

Capital Economics prognostiserar samtidigt att kronan kommer att försvagas ytterligare 5 procent mot dollarn fram till årsskiftet, vilket innebär att priset kan vara värt 860 000 dollar om två månaders tid.

 

Källa: nobelprize.org, Capital Economics

 

Källa: nobelprize.org, Riksbank, Minneapolis Fed, Capital Economics

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden