Nordea fortsätter övervikta aktier

Nordea behåller sin överviktrekommendation för aktier som tillgångsslag, även om avkastningen spås bli mer måttlig framöver. Det framgår av deras senaste marknadssyn.
Chefsstrategen Johan H Larsson och investeringsstrategen Sebastian Källman skriver att avkastningen på aktiemarknaden hittills i år har varit mycket stark och motsvarar ett vanligt investeringsår i genomsnitt.

”Tillväxten förbättras och bolagens resultat kommer högst sannolikt fortsätta att överraska positivt, men successivt höjs ribban och det kommer bli svårare att överträffa förväntningarna. Det positiva klimatet har medfört att positioneringen nu är tämligen ansträngd, och i händelse av ett mer negativt nyhetsflöde kommer detta sannolikt resultera i högre volatilitet”, skriver duon.

Så länge som det makroekonomiska stödet ser ut som det gör tror man dock att eventuella nedställ sannolikt kommer bli kortvariga.

De pekar på att en normalisering rycker allt närmare. Planerade skattehöjningar i USA ses inte som ett hot mot aktiemarknaden heller, då investeringarna i till exempel infrastruktur väntas stödja den långsiktiga tillväxten.