Nordea: Investering i Sobi är fortfarande attraktivt

En investering i läkemedelsbolaget Sobi ses fortfarande som attraktivt trots bakslaget som nyligen skedde med CIT-studien. Det skriver Nordea i en analys där de även höjer riktkursen från 252 till 265 kronor per aktie, med en upprepad köprekommendation.
Fokus inför kvartalsrapporten den 22 oktober kommer framförallt att ligga på uppdateringar kring pipelinen.

Värderingen på 265 kronor utgår från en “sum-of-the-parts”-modell där alla bolagets projekts framtida kassaflöden diskonteras med en wacc-ränta om 7 procent.

Höjningen av riktkursen motsvaras framförallt av produkten SEL-212 som nu börjat inkluderas i modellen. Den är värderad till 12 kronor per aktie.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här