Nordea ser stark återhämtning med låga räntor

Trots att vårens ekonomiska återhämtning väntas vara stark kommer räntorna förbli låga då inflationen lyser med sin frånvaro. Det skriver Nordeas Annika Winsth i sin boränteprognos.
Annika Winsth, chefsekonom Nordea Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Den förestående vaccinutrullningen talar för att stora delar av riskgrupperna kan vaccineras under första kvartalet och att restriktionerna därmed kan börja trappas ned. Den ekonomiska återhämtningen väntas därför ta ordentligt fart under andra kvartalet, skriver Nordeas Annika Winsth.

Även arbetsmarknaden har goda förutsättningar för en snabb återhämtning, då många av de branscher som är hårt drabbade av restriktioner har en flexibel arbetsstyrka.

Samtidigt som ekonomin väntas växa med omkring 4% 2021 så räknar emellertid inte Nordea med stigande priser i form av inflation, utan inflationen väntas ligga kvar långt under Riksbankens mål. En räntesänkning kan således heller inte uteslutas, även om det inte ligger under huvudscenariot.

”Bolånetagare kan därmed utgå ifrån att räntorna förblir låga under överskådlig tid. Det ligger redan nu i hushållens förväntansbild och är ett viktigt skäl till att hushållens skulder ökar i snabb takt samtidigt som bostadspriserna slår rekord”, skriver Annika Winsth, som menar att det faktum att det inte är mycket som talar för att boräntorna varken ska stiga eller falla nämnvärt i närtid gör att hushåll som funderar över löptiden på sina lån bör utgå ifrån egna preferenser till större grad.