Nordea: Svackan är mild

De goda nyheterna om vaccin ger skäl för optimism inför 2021, skriver Nordea i sin prognosöversyn.

Nordea ser en god återhämtning av den svenska ekonomin redan under nästa år, givet de goda vaccinnyheterna.

”Det går inte att nog understryka vikten av att vaccineringen sker så snart som möjligt. Det är den absolut viktigaste åtgärden, och då också från ett ekonomiskt perspektiv. Om det misslyckas står liv och hälsa på spel, men också arbetslöshet och konkurser”, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Ett centralt antagande i Nordeas prognosöversyn är att planerna på att vaccinera två till tre miljoner personer i riskgrupper under första halvåret 2021 realiseras.

Om detta sker är förutsättningarna för en fortsatt stark återhämtning under 2021 goda, trots en kort svacka omkring årsskiftet.

”Utvecklingen är splittrad mellan olika branscher. Den delade utvecklingen understryker att riktade stöd till vissa utsatta sektorer är nödvändiga, medan ytterligare och generella stimulanser bör ifrågasättas”, säger Annika Winsth.

De offentliga finanserna väntas försämras, dock mindre än tidigare befarat. Inflationen väntas förblir låg och Riksbanken lämna såväl reporäntan som uppköpsprogrammen oförändrade under 2021 och 2022.

”Riskerna är flera, men det finns även möjlighet till en bättre utveckling av svensk ekonomi och arbetsmarknad än vår prognos”, framhåller Annika Winsth.