Nordeas kreditförluster steg

Nordea gjorde ett högre rörelseresultat före kreditförluster men lägre än motsvarande period i fjol efter kreditförluster. Storbanken är försiktig med prognoser hur kreditförluster ska utveckla sig mot bakgrund av corona.

Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar minskande rörelseresultat jämfört med samma period året innan. Resultatet före kreditförluster var bättre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 2 092 miljoner euro (2 141), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 091 miljoner euro (1 071), väntat 1 103 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 673 miljoner euro (743), väntat var 706 miljoner euro.

Nettoresultat av poster till verkligt värde steg 12 procent till 318 miljoner euro (283).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 004 miljoner euro (961), väntat var 902 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 698 miljoner euro (61), varav buffert för framtida förluster uppgår till 388 miljoner. Väntat var -380 miljoner.

Rörelseresultatet blev 306 miljoner euro (900).

Nettoresultatet blev 243 miljoner euro (681), väntat var 409 miljoner euro.

Resultatet per aktie blev 0,06 euro (0,17).

Nordea står fast vid att leverera enligt affärsplan och finansiella mål för 2022. Det är för tidigt att bedöma de mer långsiktiga konsekvenserna av covid-19-pandemin, uppger banken.

Nordea släpper också en ny prognos för kreditkvaliteten: “För helåret 2020 pekar våra prognoser för kreditförluster på under 1 miljard euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på mindre än 41 punkter. Under första halvåret 2020 redovisade Nordea kreditförluster på totalt 852 miljoner euro”. Den tidigare utsikten var: “Det är för tidigt att ge några utsikter för kreditförlusterna eftersom de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 fortfarande är väldigt osäkra”.

Vidare upprepar bolaget bedömning att nå en kostnadsbas på under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Nordea, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019
Intäkter 2 092 2 086 0,3% 2 141
Räntenetto 1 091 1 103 -1,1% 1 071
Provisionsnetto 673 706 -4,7% 743
Rörelseresultat före kreditförluster 1 004 902 11,3% 961
Kreditförluster -698 -380 -61
Rörelseresultat 306 900
Nettoresultat 243 409 -40,6% 681
Resultat per aktie, EUR 0,06 0,17

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här