Nordic Asia faller i premiärhandeln på First North

Investmentbolaget Nordic Asia faller i premiärhandeln på Nasdaq First North Growth Market.
Ledningen i Nordic Asia med VD Yining Wang som andre person från vänster.
Investmentbolaget Nordic Asia började i dag den 16 december att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget noterar B-aktier som handlas med kortnamnet NAIG B.
Nordic Asia, som formellt heter Nordic Asia Investment Group 1987, är ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad.

Teckningskursen var 8,05 kronor per B-aktie, vilket motsvarar substansvärdet per den 6 december. Erbjudandet fulltecknades och bolaget fick drygt 3 000 nya aktieägare.

Bolaget emitterade 24,84 miljoner nya B-aktier och tillfördes 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Baserat på substansvärdet per stamaktie per den 6 december så uppgår substansvärdet till 302 miljoner kronor för samtliga stamaktier i bolaget efter erbjudandet, före transaktionsavgifter.

Ankarinvesterarna är Sampos tidigare VD Kari Stadigh, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil med vd Martin Julander, AQ Groups grundare Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest med flera som tecknat aktier för 100 miljoner kronor. Fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson har via Compactor Fastigheter tecknat sig för aktier för 4 miljoner kronor under anmälningsperioden.

Aktien har hittills i dag handlats till 7,30 kronor som högst betalt och 6,50 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 6,607 kronor, vilket är en nedgång på 17,9% jämfört med teckningskursen på 8,05 kronor. Aktier för 2,4 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 53,70 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 355 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.