Nordisk Bergteknik backar i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, började i dag den 12 oktober att handlas på Nasdaq Stockholm. Intresset för att teckna aktier i bolaget var mycket stort och erbjudandet övertecknades flera gånger om.
20200109 Norrbottens Bergteknik, Fotograf: Sune Grabbe
Bolaget noterar B-aktier som handlas med kortnamnet NORB B på segmentet Midcap. Teckningskursen var på förhand bestämd till 26 kronor per B-aktie.

Erbjudandet utgörs av 19,23 miljoner nyemitterade B-aktier för 500 miljoner kronor samt 1,00 miljon befintliga B-aktier för 26 miljoner kronor som säljs av investmentbolaget Pegroco. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 3,03 miljoner nyemitterade B-aktier för 79 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström som åtagit sig att teckna 9,23 miljoner B-aktier i erbjudandet för 240 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 26,88 kronor som högst betalt och 25,62 kronor som lägst betalt. Klockan 09.10 var senast betalt 25,70 kronor, en nedgång på 1,2% jämfört med teckningskursen på 26 kronor per aktie. Aktier för 12,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag.

Bolaget har 97,24 miljoner aktier utestående, inklusive onoterade A-aktier och börsvärdet är 2,5 miljarder kronor räknat på senast betalt.