Nordnet betalar ut nära 15 miljoner kronor kopplat till aktielånprogrammet

Nätmäklaren Nordnet kommer att betala ut drygt 14,6 miljoner kronor inom ramen för bolagets aktielånprogram. Utbetalningen avser årets tredje kvartal och är en ökning med 16 procent jämfört med föregående kvartal.

”Vårt aktielåneprogram fortsätter att skapa värde för de svenska privatspararna, och återbäringen för kvartalet uppgår till rekordhöga 14,7 miljoner kronor. Sedan programmet startade har närmare 65 miljoner kronor gått tillbaka till spararna”, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De aktier som ger mest ersättning under tredje kvartalet är bland annat Intrum, Norwegian, Minesto, Climeon, Saniona, Oasmia, Immunicum, Tobii, Fingerprint och Xspray Pharma.

Programmet lanserades under slutet av 2018. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på tillämpliga kontotyper till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder.