Norsk vinnare inom medicinteknik

ANALYS Medicinteknikbolaget Medistim rusade på Oslobörsen efter ett starkt bokslut. Affärsvärlden ser dock mer kurspotential i den höglönsamma nischspelaren.

KÖP Det norska medicinteknikbolaget Medistims marknadsposition påminner väldigt mycket om svenska Cellavisions. Bolaget är en tydlig marknadsledande inom i en ny teknik som stadigt vinner mark på en gammal tekniks bekostnad. I Medistims fall handlar det om att mäta blodflöde i opererade kärl vid bypassoperationer.

Den gamla konkurrerande tekniken är helt analog. När kirurgen ska kontrollera att blodet flödar som det ska i ett opererat kärl, försöker hen känna med fingret – en metod som föga förvånande inte är helt tillförlitlig. Medistims utmaning är att dels utbilda marknaden om att bolagets ultraljudsbaserad teknik för att mäta blodflöde finns, Transit Time Flow Measurement (TTFM) kallad, och dels att övertyga kirurger med ibland stora egon att börja använda den.

Penetrationen ser lite olika ut i olika länder. I Norden, Tyskland och Japan är metoden vanlig och används vid de flesta bypassoperationer. I de flesta andra länder är det dock fortfarande fingret som dominerar. I USA används inget beslutsunderlag utöver kirurgens finger i 80 procent av fallen, enligt Medistims årsredovisning för 2017.

I hela världen var motsvarande andel 63 procent. Vid 32 procent av bypassoperationerna används Medistims utrustning och i 5 procent av fallen konkurrenten Transonics. Det betyder att Medistims marknadsandel hos dem som använder utrustning var 86 procent 2017.

I de nyare versionerna av sina maskiner har bolaget lagt till funktionen ultraljudsavbildning så att kirurgen kan ”titta in” i kärlen innan snitten läggs. I en stor studie som genomfördes vid sju sjukhus i Europa och Nordamerika med totalt över 1 000 bypass-patienter, kartlades hur användandet av ultraljudsavbildning och TTFM påverkade själva operationen.

Resultaten som lades fram i oktober i fjol, visade att operationsplanen ändrades i en fjärdedel av fallen. Det positiva utfallet hoppas bolaget ska leda till att fler länder ändrar sina rekommendationer för bypass-operationer åt Medistims håll, så som Storbritannien gjorde redan i mars 2018.

Den totala globala marknaden bedöms av bolaget uppgå till 4 miljarder norska kronor. Det fördelas på 2 miljarder för bypassoperationer, 1 miljard för andra hjärtoperationer och 1 miljard för vaskulär kirurgi – en marknad som öppnades med ny funktionalitet i den senaste generationen av bolagets maskin.

Affärsmodellen är på de flesta håll försäljning av maskiner och sedan återkommande intäkter i form av förbrukningsmaterial. I USA erbjuder bolaget även möjligheten för sjukhusen att betala per gång som maskinen används. Den största delen av bolagets intäkter är således återkommande. I Norden har bolaget därutöver en ganska stabil distributionsaffär inom kirurgiutrustning som omsätter drygt 70 miljoner norska kronor med en rörelsemarginal norr om 10 procent.

Sammanfattningsvis är Medistim alltså ett medtech-bolag med väldigt starka marknadspositioner inom en nisch där det mesta av tillväxten återstår. Bolaget har ett hyggligt tillväxtmomentum, de senaste tre åren har de egna produkterna växt med drygt 13 procent i snitt, höga bruttomarginaler runt 75 procent och en hög andel återkommande intäkter. Det brukar betyda en premiumvärdering.

Aktien har förvisso rusat efter den starka bokslutskommunikén häromdagen och handlas nu vid ett p/e-tal på fortfarande inte särskilt utmanande 31,5. För 2019 skissar Affärsvärlden på en tillväxt på 15 procent och en vinst per aktie runt 3,75 kronor. Det ger ett P/E-tal på dryga 26, vilket är för billigt. Köp med riktkurs 130 kronor.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.