NP3 höjer utdelningen

NP3 Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget höjer utdelningen.

Hyresintäkterna steg till 266 miljoner kronor (246), en ökning med 8,1 procent mot föregående år.

Driftsnettot ökade till 188 miljoner kronor (177), en uppgång på 6,2 procent.

Förvaltningsresultatet steg till 134 miljoner kronor (121), en ökning med 10,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 529 miljoner kronor (211). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 325 miljoner kronor (102) och värdeförändringar på finansiell instrument med 70 miljoner kronor (-12) .

Resultatet efter skatt blev 434 miljoner kronor (159). Resultat per aktie hamnade på 7,76 kronor (2,71), vilket innebär en ökning med 186,3 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 70,36 kronor per aktie (57,81) vid årsskiftet, en uppgång på 21,7 procent .

NP3 föreslår att utdelningen på stamaktierna höjs till 3,40 kronor per aktie (3,00), en höjning med 13,3 procent. Utdelningen på preferensaktierna är oförändrad på 2,00 kronor per aktie (2,00).

– Vi har under året adderat nya orter, Västerås, Örebro och Karlstad, som en del av vår marknad. Investeringarna i dessa orter var vid årsskiftet 330 miljoner kronor men vår ambition är större. För att bli en aktör i dessa orter och nå effektivitet i vår förvaltning är vår ambition att nå 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar area per ort. Per balansdagen uppgick den totala arean i ”mellersta Sverige” till 37 000 kvadratmeter vilken har ökat något under första kvartalet då ytterligare ett förvärv genomfördes i Västerås. Avslutningsvis kan jag konstatera att resultatet för året är det högsta hittills för NP3. Det är många ansträngningar som ligger bakom resultatet. Jag vill därav passa på att rikta ett tack till våra medarbetare, aktieägare och intressenter, kommenterar vd Andreas Wahlén i bokslutskommunikén.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.