Nytt case efter majstyrka

PORTFÖLJUPPDATERING Maj blev dålig för börsen men bra för Nordiska Värdeportföljen, som nu omplacerar bland fortsatt defensiva värdecase. Det nya innehav som tas in är en recessionstålig fusionskandidat.

Nordiska Värdeportföljens värdestrategi med för stunden defensiv taktisk övervikt steg 2 procent i maj. Samtidigt blev återupptaget handelskrig kallduschen som fick Stockholmsbörsen att pressas tillbaka 7 procent (OMXSGI), efter 2019 års ditintills mycket starka cykliska återhämtningsrally.

Inräknat måndagen är Affärsvärlden Analys+ modellportföljens indexledning hittills 2019 nu 2 procentenheter. Sedan starten i december 2017 är motsvarande ledning nu 15 procentenheter.

Med denna utveckling i backspegeln passar modellportföljen nu på att göra ett par mindre omallokeringar.

 

ÖKAR I PRESSAT KONSULTHUS MED MARGINALPOTENTIAL

Först köper modellportföljen in ytterligare 700 aktier i Multiconsult till måndagens stängningskurs 60,40 norska kronor (NOK/SEK 1,0856). Teknikkonsultinnehavet ökar därmed från 4 till 8 procents portföljvikt.

Innehavet kan beskrivas som mindre men mer Norgetung version av Sweco eller ÅF Pöyry och är inne i en lönsamhetssvacka. Det senare beror dels på bolagsspecifika projektmissar, men också på branschproblem med en hög underliggande lönekostnadsinflation i Norge på senare år.

Konsensusvärderingen är runt 12 gånger rörelsevinsten för i år, ev/ebit, och under 10 gånger 2020 års, enligt Factset. Samtidigt bör beaktas att det är utifrån låga förväntningar om att Multiconsult inte ska kunna återställa sin havererade lönsamhet till bättre än 5 procents rörelsemarginal (ebit) i år och knappa 6 procent 2020.

Lek med tanken att konsulthusets nuvarande sparåtgärder biter och sammanfaller med en avkyld ingenjörs- och arkitektarbetsmarknad de närmsta två åren. Då kan läggas grunden för en återgång till någonstans betydligt närmare tvåsiffrig marginal lagom till nästa konjunkturuppgång, säg 2021–2022. Aktien kan då stå betydligt högre, särskilt givet att intjäningsprofilen på orderbok och ramavtal har relativt låg risk, med betydande andel stora, mångåriga offentligfinansierade transportprojekt.

LÅGPRISHANDLARE NUMMER TVÅ TILL RÖD PRISLAPP

Samtidigt tas beslutet att nu köpa in en ny position i den finländska lågprishandelskedjan Tokmanni. Här inleds positionen med köp av 1 200 aktier till måndagens stängningskurs 7,37 euro i Helsingfors (EUR/SEK 10,6093), motsvarande 8 procents startandel i portföljen.

Tokmanni är ett upprepat Affärsvärlden-köpråd, senast i mars i år, som har många likheter med portföljens befintliga position i norska lågpriskedjan Europris. Till aktuell riktkurs är aktien en potentiell dubblare, till relativt sett låg konjunkturrisk. Det senare eftersom affären gynnas av att konsumenterna försöker dra åt svångremmen via lågprisinköp.

Drömscenariot på kort sikt vore ett sammangående med inköpssamarbetspartnern Europris, vilket skulle skapa stora synergier och en koncern med två starka nationella fotfästen. Mer sannolikt blir det här dock ett kupongklippande i egen regi.

Med både Europris och Tokmanni har modellportföljen nu parkerat totalt 15 procent av sitt värde i investeringstemat lågvärderade nordiska lågprisbutiker. Det är ett ganska recessionståligt litet hörn på börsen att sitta och klippa kuponger i, i väntan på motiverade uppvärderingar.

HYVLAR AV VINDKRAFTSVINSTERNA

För att finansiera delar av köpen ovan säljs 1 500 aktier till måndagens stängningskurs 62,4 kronor i portföljens stora vindkraftsvinnare Eolus Vind (därefter 5 procents vikt), motsvarande tre femtedelar av resterande innehav. Totalavkastningen på denna del av innehavet motsvarar nära 200 procent inräknat två års utdelningar.

Affärsvärlden Analys+ tro på Eolus som bolag står fast och aktien är ännu inte avskräckande dyr jämfört med mycket annat på börsen. Kraftig uppvärdering på kort tid ökar dock riskerna för kortsiktiga avkastningsbakslag vid minsta projektbesvikelse, eller vid bristande tålamod i investerarleden.

Tillsammans med nu ungefär jämnstora positionen i branschkollegan Arise är en 10 procentig portföljexponering mot svensk vindkraftsprojektering ändå en fortsatt rejäl övervikt.

BEREDSKAP FÖR OMPLACERINGAR

Modellportföljens kassaposition är 4 procent efter omplaceringarna.

Det är inte mycket till krigskassa att hänga i julgranen om vi står inför en lågkonjunktur – men det går ju alltid att hoppa från en lågvärderad, defensiv tuva till en andra som har högre riskprofil och pressas ned ännu mer. Innan så sker ger låga ingångsvärderingar i defensiva och/eller lågbelånade case högre sannolikhet för att eventuella kursfall inte är att jämställa med permanenta värdetapp.

Nordiska Värdeportföljen per 2019-06-03.PNG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.