OECD: Detta drar ner den svenska tillväxten

Den svenska ekonomin är robust men BNP-tillväxten väntas bromsa in till +1,6 procent i år och nästa år när bostadsbyggarboomen är över. Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i vårprognosen, Economic Outlook, som presenterades på tisdagen.

Blygsamma löneökningar och lägre huspriser fortsätter att dämpa privatkonsumtionen och globala osäkerhetsfaktorer tynger företagens investeringar.

 

OECD noterar att Sveriges export har förblivit relativt stark så här långt, med stöd av en svagare krona, medan en trög inhemsk efterfrågan dämpar importen. Matchningsproblem på arbetsmarknaden bromsar samtidigt ytterligare nedgångar i arbetslösheten. Inflationen ligger nära målet, något som delvis beror på stigande energipriser.

Den svenska finanspolitiken är enligt OECD “lämpligt klok”, men organisationen ser utrymme för lättnader om ekonomin skulle försvagas mer än väntat. OECD välkomnar också regeringens planer på reformer av bostads- och arbetsmarknaderna för att stärka tillväxt och inkluderande.

OECD ser fortsatta nedgångar i bostadspriserna som en nyckelrisk mot den svenska utvecklingen, men å andra sidan skulle en nedgång för den globala osäkerheten kunna vara gynnsamt för en starkare utveckling än väntat.

Beträffande Riksbankens penningpolitik anser OECD att den fortsatt är “mycket stödjande”, även efter den första räntehöjningen i december, och en gradvis normalisering av räntan är välkommet med tanke på det höga resursutnyttjandet och de potentiella negativa effekterna av en lång period med mycket låga räntor på skuldsättning, tillgångspriser och resursallokering.

“Ändå, att fördröja ytterligare policysteg till dess att inflations- och tillväxtutsikterna har blivit tydligare är lämpligt”, skriver OECD.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här