Offentliga sparandet under målnivå

Ekonomistyrningsverket, ESV, bedömer att statens budgetsaldo visar ett överskott på 99 miljarder kronor i år och ett överskott på 10 miljarder kronor nästa år.

Det skriver ESV i en budgetprognos.

I föregående prognos, i september, räknade ESV med ett överskott på 108 miljarder kronor i år och ett överskott på 2 miljarder kronor nästa år.

Det offentliga finansiella sparandet väntas vara i balans i år och -0,3 procent av BNP nästa år.

I septemberprognosen spåddes balans 2019 och +0,3 procent 2020.

Det strukturella sparandet väntas uppgå till -0,6 procent av BNP i år och -0,3 procent nästa år (-0,3 respektive +0,2 procent i september).

ESV noterar att tillväxten i ekonomin har bromsat in och att högkonjunkturen nu är över. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 17 miljarder kronor nästa år och det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet.

Sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar nästa år. En svagare tillväxt i kombination med skattesänkningar leder till att skatteintäkterna ökar långsammare. Samtidigt ökar utgifterna förhållandevis mycket och den offentliga sektorns sparande försvagas. Staten har fortsatta överskott medan det är stora underskott i kommunsektorn.

“Det strukturella sparandet är tydligt lägre än målnivån för överskottsmålet både i år och nästa år. Samtidigt ligger skulden väl inom ramen för skuldankaret”, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här