Oförändrad inflation

Inflationstakten enligt KPIF var 0,3 procent i oktober 2020, oförändrad inflationstakt jämfört med september. Det visar siffror från SCB.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,3 procent i oktober 2020, en oförändrad inflationstakt jämfört med september.

Inflationstakten påverkades av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. SCB noterar även även prisuppgångar för inventarier och hushållsvaror samt för nyttjande av egnahem och avgifter för hyres- och bostadsrätt.

Samtidigt motverkades prisuppgångarna framförallt av lägre priser på elektricitet och även prissänkningar på drivmedel och då särskilt bensin, noteras.

Priserna gick också ned för teleutrustning och paketresor. Priserna på paketresor är fortsatt låga jämfört med föregående år. Utbudet av olika charterdestinationer är fortfarande relativt brett, men antalet resenärer var dock betydligt färre jämfört med samma period förra året.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter var 1,1 procent i oktober, en uppgång från 0,9 procent i september.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i oktober till 0,3 procent, jämfört med 0,4 procent månaden före. Månadsförändringen var minus 0,1 procent.

“Sammantaget är inflationen låg, men till viss del svårtolkad på grund av pandemin. Dagens siffror väntas dock inte gunga båten för Riksbanken. Riksbankens problem är att det finns mycket som pekar på att inflationen kommer hålla sig väl under tvåprocentsmålet även nästa år, inte minsk på grund av den stärkta kronan”, kommenterar Nordea, som tillägger att man väntar sig att Riksbanken kommer behålla nollräntan under en överskådlig framtid, men att man inte helt kan utesluta en räntesänkning nästa år.