Ojämställd fördelning av kapitalinkomster

Kapitalinkomster och kapitalvinster är mycket ojämnt fördelade mellan könen, visar en rapport från SCB.

Sammanlagt uppgick kapitalinkomster och kapitalvinster hos personer bokförda hela året i Sverige till 356,5 miljarder kronor 2018. Av detta gick 68 procent till män och 32 procent till kvinnor. Det framgår av SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män”.

Vad gäller fördelningen av ränteutbetalningar och olika former av aktieutdelningar är fördelningen än mer ojämn. Här gick 21 procent till kvinnor och 79 procent till män.

”I alla åldersgrupper, förutom bland barn, har män större kapitalinkomster än kvinnor. Absolut störst är skillnaden i gruppen 60–64-åringar”, säger Helena Löf, expert på jämställdhetsstatistik på SCB, i ett pressmeddelande.

Kapitalinkomster och kapitalvinsters fördelning 2018

Inkomster/vinster Summa (miljoner kronor) Till kvinnor (procent) Till män (procent)
Ränta och utdelning 132 165 21 79
Schablonintäkter 19 223 41 59
Uthyrning privatbostad 4 698 36 64
Positiv räntefördelning (företagare) 6 709 26 74
Kapitalvinst (brutto) 201 859 39 61
Kapitalförlust (brutto) 8 124 33 67
Summa kapitalinkomst och vinst 356 531 32 68