Ökad industriproduktion i oktober

Industriproduktionen i Sverige ökade i årstakt i oktober.

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 1,3% i oktober 2020 jämfört med september 2020, i säsongsrensade tal. Jämfört med oktober 2019 minskade produktionen  i näringslivet med 1,7%, i kalenderkorrigerade tal, visar siffror från SCB.

Produktionen inom industrisektorn ökade med 0,4% jämfört med motsvarande period i fjol. Den industribransch som främst bidrog till näringslivets utveckling var petroleumindustrin. Branschen ökade med 139,3% i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,4 procentenheter. Den industribransch som främst bidrog negativt var övrig maskinindustri. Branschen minskade med 9,0%  i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,3 procentenheter.

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 2,6% i oktober jämfört med motsvarande period i fjol. Här bidrog främst fastighetsbranschen till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 3,1% i fasta priser och stod för ett bidrag på 0,4 procentenheter. Samtidigt var transport och magasinering den tjänstebransch som hade det största negativa bidraget till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 13,7 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,8 procentenheter.

På grund av osäkerhet i underliggande statistik redovisas inga uppgifter för byggsektorn från referensmånad september 2019 och framåt.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här