Minskad produktion inom näringslivet

Produktionen inom näringslivet minskade i april jämfört med månaden innan, visar siffror från SCB.
Industri
Rök ur en skorsten från en industri i Älvdalen. Foto: Pontus Lundahl / TT

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,2% jämfört med mars. Jämfört med april 2020 ökade produktionen med 10,7%.

På årsbasis steg industriproduktionen26,4% i april. Motorfordonsindustrin var den industribransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med hela 300,0% och stod för ett bidrag på 8,8 procentenheter.

Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 9,2% i april  på årsbasis. Handeln var den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 12,1% och stod för ett bidrag på 1,8 procentenheter.

Samtidigt minskade produktionen inom byggsektorn med 5,5% i april 2021 jämfört med motsvarande period i fjol.