Ökad produktion inom näringslivet

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,9% i februari och industriproduktionen ökade i årstakt. Det skriver SCB.

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,9% i februari 2021 jämfört med januari 2021, i säsongsrensade tal. På årsbasis minskade produktionen med 1,2%.

Produktionen inom industrisektorn ökade med 2,4% i februari 2021 jämfört med motsvarande period i fjol. Den industribransch som främst bidrog positivt var motorfordonsindustrin. Branschen ökade med 7,4% i fast priser och stod för ett bidrag på 0,2 procentenheter.

Den bransch som främst bidrog negativt var livsmedelsindustrin Branschen minskade med 5,5% i fasta priser och stod för ett negativt bidrag på 0,1 procentenheter.

Inom tjänstesektorn minskade produktionen med 3,1% i februari 2021 jämfört med motsvarande period i fjol. Här var det hotell och restauranger som hade det största negativa bidraget till utvecklingen. Branschen minskade med 38,2%i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,7 procentenheter.

Produktionen inom byggsektorn ökade med 5,8% i februari 2021 jämfört med motsvarande period i fjol.