Omotiverad byggrabatt

ANALYS Byggoron på börsen har oförtjänt hållit nere nykomlingen Balco. Utmärkta tillväxtförutsättningar inom renoveringssegmentet gör att aktien ser köpvärd ut.

KÖP Balkongbolaget Balco har sedan riskkapitalbolaget Segulah satte bolaget på Stockholmsbörsen början oktober i fjol utvecklats sidledes på börsen. Aktien handlas trots rapporter med stark tillväxt inte ens 10 procent över noteringskursen på 56 kronor.

Det Växjöbaserade företaget utvecklar, säljer, producerar och installerar främst inglasade balkonger på tre huvudmarknader i Sverige, Norge och Danmark samt på fyra övriga marknader i norra Europa. Den största delen av försäljningen går till det mer stabila renoveringssegmentet. I fjol var fördelningen 86 procent renovering och 14 procent nybyggnation.

Den urstarka byggkonjunkturen på senare år i framför allt Sverige har gjort att nybyggnationssegmentet har växt kraftigt de och på ett meningsfullt sätt bidragit till tillväxten. 2017 kom en dryg tredjedel av den totala tillväxten från nybyggnation. Efter några smällar som ledde till ett kraftigt negativt resultat för segmentet 2016 har bolaget dock lagt om inriktningen och fokuserar nu än mer än tidigare på renoveringssegmentet. Det syns i orderingången för 2017 som totalt sätt växte med måttliga 4 procent totalt, trots att renoveringssegmentet växte med hela 23 procent.

Hos de få analytiker som följer bolaget finns det en förväntan om att bolaget fortsätter att både växa och förbättra rörelsemarginalen de kommande åren. Enligt Facset ligger prognoserna för 2018 på en tillväxt på drygt 14 procent och rörelsemarginal på 12,7 procent. I spåren av den allmänna tveksamhet som infunnit sig kring bygg- och fastighetssektorn på börsen så prisas varken denna eller mer modest tillväxt in. Mot bakgrund av de goda förutsättningarna som ändå finns för renoveringssegmentet, bedömer Affärsvärlden det som orättvist.

Efterfrågan inom renoveringssegmentet styrs mindre av byggkonjunkturen och mer av renoveringsbehovet. Inte minst eftersom en icke-renoverad balkong till syvende och sist riskerar att bli farlig. Och här har bolaget siffrorna på sin sida.

I noteringsprospektet citeras prognoser för Sverige som säger att det under åren 2015–2025 läggs i snitt 44 000 nya bostäder varje år till stocken som är i behov i av balkongrenovering. Samtidigt betas stocken av i en betydligt långsammare takt, 2015 renoverades till exempel endast 16 200 balkonger.

Därmed finns ett stort uppdämt behov och marknad att ta för bolag med trimmade säljprocesser, vilket Balco av allt att döma har efter att säljstrategin lades om 2014. Då tillfördes mer resurser och processerna riktades in på utbildning av kunderna och ett helhetsåtagande för processen. Omläggningen har förvisso sammanfallit med en ovanligt stark svensk byggkonjunktur som ökat efterfrågan inom nybyggnation, men även renoveringssegmentet har lyft tillväxten till en ny nivå efter omläggningen.

Utbildningskomponenten i den nya säljprocessen går ut på att förklara mervärdet som bolaget kan tillföra med sin ovanliga metod, Balco-metoden. Det gängse sättet att renovera en balkong är att renovera den befintliga balkongplattan, vilket brukar hålla i ungefär 15 år innan arbetet måste göras om. Med Balcos metod sågas den gamla balkongen helt sonika bort och ersätts med en ny, ofta större och ofta inglasad, balkong som har en livslängd på 50 år.

Förutsättningarna är med andra ord goda för fortsatt tillväxt inom renoveringssegmentet, och även om Affärsvärlden gör mindre vågade antaganden än analytikerna som är med i Factsets sammanställning så ser Balco-aktien billig ut. P/e-talet på vår prognos för 2019 landar på bara drygt 11 medan ev/ebit hamnar på 8. Affärsvärlden tar rygg på de insiders som köpt sedan i höstas.

 

 

Den här analysen publiceras exklusivt på Affärsvärlden Analys+.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här