Omvänd vinstvarning från BTS

Konsult- och utbildningsbolaget BTS lämnar en omvänd vinstvarning för det första kvartalet då man bedömer att resultatet kommer överstiga marknadens förväntningar och vara väsentligt bättre än föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande.
BTS
Foto: BTS
Omsättningen för första kvartalet uppgår preliminärt till 388 miljoner kronor, en ökning med 17% justerat för valutakursförändringar mot samma period föregående år.

Det preliminära resultatet före skatt uppgår till 30 miljoner kronor (4), vilket även motsvarar en vinstökning på 30% mot resultatet på 23 miljoner kronor i första kvartalet 2019.

EBITA-resultatet ökade med cirka 40% till 41 miljoner kronor, jämfört med samma period 2019.

Bakgrunden till resultatförbättringen uppges vara en kraftig försäljningsökning av bolagets nya virtuella lösningar. De definitiva resultaten för första kvartalet kommer publiceras den 19 maj.