Oncopeptides ökar förlusten

Det forskningsintensiva bolaget Oncopeptides redovisar som väntat inga intäkter för det fjärde kvartalet och förlusten under perioden ökade.
Bolaget har under perioden arbetat med att bygga upp organisationen i USA inför en planerad lansering av Melflufen som beviljades prioriterad granskning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten i somras.

”Under det fjärde kvartalet slutförde vi uppbyggnaden av den amerikanska organisationen och vi är nu redo att kommersiellt lansera vår första produkt. Vid årets slut var vi cirka 130 medarbetare i USA och av dem tillhör fler än 50 den kommersiella organisationen”, kommenterar VD Marty Duvall i rapporten.

Rörelseresultatet blev -511,6 miljoner kronor (-244,2).

Resultatet efter skatt blev -513,0 miljoner kronor (-244,9).

Resultat per aktie hamnade på -7,59 kronor (-4,42).

Likvida medel per den 31 december uppgick till 840,3 miljoner kronor (926,2).

Oncopeptides, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -511,6 -244,2
Nettoresultat -513,0 -244,9
Resultat per aktie, kronor -7,59 -4,42