Opec drar upp prognosen för globala efterfrågan på olja under 2021

Opec höjer prognosen för den globala efterfrågan på olja under 2021. Efterfrågan väntas öka med 5,9 miljoner fat om dagen till 96,27 miljoner fat om dagen (tidigare 96,05). Under 2020 beräknas nivån till 90,40 miljoner.
Det framgår av den senaste månadsrapporten.

Prognosen för utbudet utanför Opec har sänkts något för 2021.

Opecs egen produktion i februari sjönk med 0,65 miljoner fat per dag till ett snitt om 24,85 miljoner fat om dagen.

Opec har vidare höjt sin prognos över den globala BNP-tillväxten till 5,1 procent, från 4,8 procent, för 2021.

Opec Mars Februari Differens
(miljoner fat per dag)
Global efterfrågan olja 2021 96,27 96,05 0,22
Efterfrågan på Opec-olja 2021 27,26 27,51 -0,25
Utbud utanför Opec 2021 63,80 63,33 0,47