Otillräcklig tillväxt i Holmen

Skogsbolaget Holmen redovisar ett rörelseresultat justerat för engångsposter om 351 miljoner kronor (307) för det andra kvartalet 2014.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter förväntades uppgå till 377 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät.

Holmens kassaflöde från den löpande verksamheten var 484 miljoner kronor (+649) i det andra kvartalet 2014. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -230 miljoner (-204).

Den finansiella nettoskulden uppgick vid kvartalets utgång till 6.429 miljoner kronor, att jämföra med 6.703 miljoner kronor vid samma tidpunkt i fjol och 5.890 miljoner den 31 mars 2014.

Det framgår av dagens rapport.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.