Överreaktion efter vinstvarning

ANALYS Klädetikettfirman har halverats från toppnivåerna här området. Aktien framstår nu som väl lågt värderad.

KÖP Nilörn sattes på börsen i juni 2015 till kurs 50 kronor och aktien toppade kring 110 kronor sommaren 2017. Därefter har aktien successivt fallit och med förra veckans vinstvarning är aktien halverad från toppen och nästan tillbaka på introduktionskursen. Är aktiemarknaden för kortsiktig?

Efter en omlagd strategi 2004–2008, där egen produktion till stor del lades ner och fokus skiftade till design och logistiklösningar, har Nilörn utvecklats starkt. Sedan 2009 har omsättningen ökat med i genomsnitt 8 procent per år och rörelsemarginalen har varit drygt 11 procent i genomsnitt. Utan stora investeringsbehov har Nilörn också kunnat dela ut en stor del av vinsten till aktieägarna. Sedan 2009 har 84 procent av nettovinsten delats ut. Nettoskuldsättningen är dessutom låg.

På Affärsvärldens prognoser handlas aktien till ev/ebit på drygt 9 respektive drygt 8 för 2020–2021. Och med en fortsatt generös utdelningspolitik finns utrymme för utdelningar motsvarande 7–8 procents direktavkastning.

Sammantaget ser Affärsvärlden goda förutsättningar i Nilörn och en attraktiv risk/reward. En sista pusselbit vore om vd Claes af Wetterstedt, som sålde aktier kring 105 kronor våren 2017 respektive kring 85 kronor hösten 2018, lät sin tillförsikt för framtiden utmynna i ett ökat aktieägande i Nilörn.

Bokslutet redovisas i sin helhet den 12 februari.

Detta är en kortversion av För mycket dåligt inprisat. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.