Pandox ökade förvaltningsresultatet

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Liia Nõu, VD för Pandox.
Liia Nõu, VD för Pandox. Foto: Pandox
Hyresintäkterna uppgick till 617 miljoner kronor (563), en ökning med 9,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 506 miljoner kronor (434).

Förvaltningsresultatet uppgick till 210 miljoner kronor (145).

Resultatet före skatt var 397 miljoner kronor (-119). Resultatet efter skatt blev 321 miljoner kronor (-103), och per aktie 1,73 kronor (-0,56).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 171,49 kronor (175,33).

”Hotellmarknaden i inhemska och regionala städer utvecklades bäst även i det tredje kvartalet. Sett till länder var Storbritannien åter den klarast lysande stjärnan men de nordiska länderna, särskilt Danmark, utvecklades också väl och beläggningsgraden i nordiska regionstäder närmade sig 2019 års nivåer. Mot slutet av kvartalet var beläggningsgraden i danska regionstäder till och med högre än motsvarande period 2019”, säger VD Liia Nõu.

Pandox, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 617 563 9,6%
Driftöverskott 506 434 16,6%
Förvaltningsresultat 210 145 44,8%
Resultat före skatt 397 -119
Nettoresultat 321 -103
Resultat per aktie, kronor 1,73 -0,56
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 171,49 175,33 -2,2%