Pandox sänker utdelningen

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget sänker utdelningen som en anpassning till utdelningspolicyn.

Hyresintäkterna steg till 784 miljoner kronor under fjärde kvartalet (704), en ökning med 11,4 procent mot föregående år. Nettoomsättningen ökade till 1 455 miljoner kronor (1 375), en uppgång på 5,8 procent.

Förvaltningsresultatet steg till 526 miljoner kronor (489), en ökning med 7,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 325 miljoner kronor (976). Här ingår värdeförändringar på orealiserade fastigheter med 396 miljoner kronor (607), realiserade fastigheter med -41 miljoner kronor (27) och orealiserade derivat med 444 miljoner kronor (-147).

Resultatet efter skatt blev 1 291 miljoner kronor (775). Resultat per aktie hamnade på 7,30 kronor (4,63), vilket innebär en ökning med 57,7 procent mot föregående år.

Cash earnings steg till 651 miljoner kronor (485), en uppgång på 34 procent.

Revpar, intäkten per tillgängligt hotellrum, var 901 kronor (935) i fjärde kvartalet, en nedgång med 4 procent.

Pandox föreslår att utdelningen sänks till 3,60 kronor per aktie (4,70), en sänkning med 23 procent. Utdelningen är en anpassning till Pandox nuvarande utdelningspolicy samtidigt som den ökar utrymmet för framtida förvärv och investeringar.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 186,40 kronor per aktie (164,04) vid årsskiftet.

Pandox genomförde i fjärde kvartalet en riktad nyemission på 3,0 miljarder kronor.

– Förutsättningarna för hotellmarknaden är i grunden goda. Framåtblickande ekonomiska indikatorer för världsekonomin har gradvis förbättrats och de positiva långsiktiga drivkrafterna för hotellmarknaden består. Underliggande hotellefterfrågan är fortsatt positiv men ett ökat hotellutbud begränsar tillväxten i revpar. Baserat på en väldiversifierad portfölj med en balanserad efterfrågan från många olika gästsegment och ett positivt bidrag från nyligen genomförda förvärv, ser Pandox förutsättningar för tillväxt 2020, kommenterar vd Anders Nissen i bokslutskommunikén.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.