Pareto ser köpläge i SBB

Pareto Securities inleder bevakning av fastighetsbolaget SBB med köpråd och en riktkurs på tolv månaders sikt på 33 kronor per aktie. Det framgår av en analys daterad den 18 mars.
SBB:s Ilija Batljan
SBB:s VD Ilija Batljan.

SBB äger samhällsfastigheter värderade till 69 miljarder kronor och bostadsfastigheter värderade till 18 miljarder kronor. Bolaget har de senaste tre åren ökat sitt substansvärde med i genomsnitt 36% per år, bland annat tack vare stora förvärv och belåning samt fördelaktiga marknadsförhållanden.

Pareto bedömer att SBB kan generera en högre vinsttillväxt än fastighetssektorn i genomsnitt. SBB-aktien handlas till en rabatt på 1% på substansvärdet och till ett p/e-tal mätt på förvaltningsresultatet på 21,3 på vinstprognoserna för 2021.