Penningmarknadens inflationsförväntningar något högre

Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, ligger i juni något högre vid 1,7%, jämfört 1,5% med maj, på ett till två års sikt. Detta i jämförelse med bedömningarna i förra månaden.
Riksbanken
Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste mätning i juni.

Bedömningarna gällande BNP-tillväxten på 12 månaders sikt har höjts till 3,7 från 3,6%.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar
Inflation (KPIF) juni maj april mars
1 år, % 1,7 1,5 1,4 1,3
2 år, % 1,7 1,5 1,4 1,4
5 år, % 1,8 1,8 1,8 1,7
BNP juni maj april mars
1 år, % 3,7 3,6 3,2 3,4
2 år, % 2,9 2,9 2,8 2,7
5 år, % 2,3 2,3 2,3 2,3
Reporänta juni maj april mars
3 månader 0,0 0,0 0,0 0,0
12 månader 0,0 0,0 0,0 0,0
24 månader 0,2 0,1 0,1 0,1
60 månader 0,9 0,7 0,8 0,7