Platzer ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Bolaget rapporterar högre nettovinst. Bolaget har ett bra hyresinflöde i andra kvartalet.

Platzers hyresintäkter uppgick till 285 miljoner kronor under första kvartalet (277), en ökning med 2,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 183 miljoner kronor (148), en ökning med 23,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 429 miljoner kronor (273), en ökning med 57,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,56 kronor (2,24), vilket innebär en ökning med 58,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 89,02 kronor (73,58).

Platzers vd P-G Persson konstaterar att första kvartalet är ett rekordkvartal då hyror normalt sett betalas in i förskott. Driftöverskottet uppgick till 216 miljoner kronor, det högsta någonsin för bolaget.

”Att kommentera ett första kvartal med vetskap om vad som har hänt sedan mitten av mars kommer oundvikligt och nödvändigt mer att handla om hur covid-19 påverkar Platzer än hur verksamheten har utvecklats under första kvartalet. Jag är oerhört tacksam att vi går in i den här krisen med bättre förutsättningar än vid någon annan tidpunkt. Vi har starka huvudägare, hög andel bankbelåning, hög och stabil överskottsgrad samt starka leverantörer, samarbetspartners och byggentreprenörer, liksom kompetenta och drivna medarbetare”, säger P-G Persson.

Han konstaterar också att det är ett bra hyresinflöde i andra kvartalet.

”När vi analyserar hyresinflödet i andra kvartalet kan vi konstatera att kvartalets inbetalningar i allt väsentligt liknar ett normalt kvartal. Våra hyresgäster och deras ägare tar ansvar och betalar hyrorna. Vi har en liten tidsförskjutning mot bakgrund av att några hyresgäster har erbjudits månadsbetalning i förskott, några har även erbjudits månadsvis betalning i efterskott och en handfull mindre hyresgäster i de mest utsatta segmenten har erbjudits hyresreduktion i april månad”, säger P-G Persson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.