Positiv utveckling för fastighetsbolaget Fortinova

"Det är ett nöje och en stor ära att få leda Fortinova in i nästa kapitel som ett listat bolag. Jag ska förvalta förtroendet med stor ödmjukhet och på bästa sätt", kommenterar VD:n Anders Johansson.
Fortinova
Uthyrningsgraden hos fastigheterna aldrig understigit 99% under 2020.

Fastighetsbolaget Fortinova redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet i räkenskapsåret 2021. Det gäller månaderna september till november.

Hyresintäkterna uppgick till 41,1 miljoner kronor (33), en ökning med 24,5% mot föregående år.

Gällande corona framgår det att uthyrningsgraden hos fastigheterna aldrig understigit 99%. Bolaget har, kanske tack vare pandemin, lyckats att effektivisera förvaltningen och öka marginalerna.

Driftnettot uppgick till 25,1 miljoner kronor (19,7), en ökning med 27,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 15,6 miljoner kronor (11,4), en ökning med 36,8% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 16,2 miljoner kronor (22,6).

Resultatet efter skatt blev 14,1 miljoner kronor (17,3), en minskning med 18,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,3 kronor (0,8), vilket innebär en minskning med 62,5% mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 845,2 miljoner kronor (62,4).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 40,6 kronor (40).

– Jag ser väldigt positivt på verksamheten och utvecklingen i bolaget. Det är ett nöje och en stor ära att få leda Fortinova in i nästa kapitel som ett listat bolag. Jag ska förvalta förtroendet med stor ödmjukhet och på bästa sätt, kommenterar VD:n Anders Johansson.