Precise Biometrics minskar förlusten

Precise Biometrics redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen steg 76,1 procent till 23,6 miljoner kronor (13,4).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-7,3).

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (-7,5).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-7,6). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,3 miljoner kronor (-1,1).

– Även om aktiviteten generellt har ökat, förväntar vi oss fortsatt inga större volymer av biometriska kort under 2020 från någon av kortutgivarna, kommenterar vd Stefan K Persson i delårsrapporten.

– Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt första halvår för Precise som givetvis präglats av den pågående pandemin. Vi har ställt om verksamheten och kan på ett effektivt sätt hantera
försäljning, produktutveckling och marknadsföring digitalt. Vårt absoluta fokus återstoden av året är försäljning och vår vision om säker och bekväm identifiering oavsett var du är, vem du är eller vad du gör är nu mer aktuell än någonsin, avslutar Stefan K Persson.

Precise Biometrics, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 23,6 13,4 76,1%
Rörelseresultat -1,1 -7,3
Resultat före skatt -1,5 -7,5
Nettoresultat -1,5 -7,6
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,3 -1,1
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här