Prickfritt inför cannabisbolaget CS Medicas notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat CS Medica inför noteringen på Spotlight och inte hittat någon flagga.
IPO

Den 14 september noteras CS Medica, som utvecklar och säljer behandlingsprodukter och kosmetika med ingredienser från cannabisplantan, på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och inte hittat några flaggor.

CS MEDICA
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 115 Mkr
Sista teckningsdag 2021-08-31

Dock noteras, under rubriken täta personkopplingar, att bolaget före IPO:n ägs till lika delar av syskonen Gitte och Lone Henriksen. Gitte är VD och CSO i bolaget och Lone är CFO och styrelseledamot. Största teckningsåtagare i IPO:n är deras föräldrar Finn-Ove och Nina Henriksen. Teckningsåtagandet avser kvittning av ett lån från 2020. Nämnda släktskap är inte utan risker men IPO-guiden bedömer att fördelarna ser ut att vara större än riskerna. Mot den bakgrunden hissas ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL CS MEDICAS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 31 augusti och teckningskursen för en unit (2 TO per 5 aktier) är 7,70 danska kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Ectin Research Inväntar notering Spotlight 2021-07-29 2021-08-18 Läs här
CS Medica Teckningstid pågår Spotlight 2021-08-31 2021-09-14