Prisökningen för bostadsrätter saktar in

Bostadspriserna fortsätter att stiga, men det finns tecken till utplaning för borättspriserna, visar senaste siffrorna från Valueguard.
Bostad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mars visar på fortsatt stigande priser på bostadsmarknaden. Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 2,1% i mars. Bostadsrättsindex steg med 1,0% och villaindex steg med 2,8%. Justerat för säsongseffekter steg HOXSWE med 2,0% i mars. Säsongsjusterat stiger bostadsrättsindex för riket stiger med 0,9 och villaindex med 2,5%.

I Stockholm ökade priset på bostadsrätter med 1,1% och villor med 2,2%. För Göteborg låg prisökningen för bostadsrätter på 0,8% och villor 2,5%. I Malmö steg index med 1,2% för bostadsrätter och 2,2% för villor.

”Vi har nu befunnit oss i pandemin under ett drygt år och så när som på ett litet hack i kurvan i början så har bostadsmarknaden inte bara stått pall utan gasat på rejält, framför allt på villasidan. Man kan fråga sig om det i huvudsak är en pandemieffekt vi ser med en kraftigt ökad efterfrågan på större bostäder”, kommenterar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, och fortsätter:

”Förhoppningsvis kommer det ut lite fler småhus till salu under våren som bättre kan matcha efterfrågan, och som kan lugna ned marknaden något.”

Höga transaktionsvolymer för bostadsrätter

Valueguard påpekar att villapriserna under pandemiåret har stigit mer än 20%. Det är mer än någonsin under en tolvmånadersperiod sedan Valueguard började mäta. Vad gäller bostadsrätter har priserna stigit med 8,0%. Vilket är nästan exakt på snittet för tolvmånadersförändringar i bostadsrättsindex för riket sedan Valueguard började mäta.

Antalet transaktioner per månad vad gäller villor har under perioden legat kring det normala. Samtidigt har antalet transaktioner på bostadsrättssidan dragit iväg på aldrig förr skådat vis.

”Denna skillnad, att villapriserna skjuter i höjden och transaktionsvolymerna är som vanligt medan bostadsrättspriserna går som vanligt men volymerna drar iväg, är anmärkningsvärd”, skriver de.

”Extremt hög efterfrågan i kombination med lågt utbud gör att vi ofta ser budgivningar som går heta och slutpriser långt över vad många säljare ens kunnat drömma om. Bakom detta ligger förändrade behov, låga räntor och bättre ekonomi hos hushållen. Nyckelfaktorer som vi tror kommer fortsätta påverka, men kanske inte lika mycket. Under det senaste året har villapriserna ökat nästan dubbelt så mycket som det historiska genomsnittet. Jag har ingen kristallkula, men jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte snart ser en utplaning”, säger Fredrik Kullman, VD för Bjurfors Stockholm.