Prognos: Byggmaterialhandeln är på väg mot ännu ett rekordår

Det har skett en kraftigt ökad försäljning inom byggmaterialhandeln i jämförelse med förra året, något som stor renoveringsvilja och stark bostadsmarknad tros ligga bakom.
Foto: Helena Landstedt / TT

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 15 % under andra kvartalet 2021 jämfört med samma tidsperiod 2020. Detta uppges i ett pressmeddelande som bygger på en nyligen släppt rapport av Byggmaterialhandlarna.

Försäljningen har gått starkt i hela landet, men har ökat som mest i norra Sverige och samtidigt varit något svagare i Stockholmsområdet. Varugruppsmässigt är det träprodukter som har haft högst efterfrågan. Under andra kvartalet av 2021 uppgick försäljningsökningen till 45 %.

Under första delen av året var det mest konsumentinriktad försäljning som drog iväg, men under andra kvartalet var det proffshandeln som hade övertaget. Vd:n för Byggmaterialhandlarna, Monica Björk, menar att det förstnämnda troligen beror på ökad renoveringsvilja och en stark bostadsmarknad, och att proffshandeln ökar i samband med samhällets uppöppnande och större investeringsvilja.

Risk för materialbrist

Trots de ljusa framtidsutsikterna finns det orosmoln, då det i dagsläget finns en påtaglig risk för materialbrist.  På grund av kraftigt minskad cementproduktion i Sverige riskerar alla typer av byggen som behöver betong i byggnationen, att drabbas. Även träprodukter – som till stor del står för försäljningsökningen – riskerar att bli en bristvara, säger Monica Björk.

”Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, utan material att bygga grunden går det heller inte att bygga huset”, uppger Monica Björk i pressmeddelandet.