Quickbit ökar omsättning men minskar vinsten

Fintechbolaget Quickbit ökar omsättningen men minskar vinsten i räkenskapsårets fjärde kvartal. Bolaget har fortsatt att investera.
Omsättningen steg 6,9 procent till 871,2 miljoner kronor (814,6).

Rörelseresultatet blev 14,9 miljoner kronor (28,4), med en rörelsemarginal på 1,7 procent (3,5).

Resultatet före skatt var 14,9 miljoner kronor (28,6).

Resultatet efter skatt blev 12,4 miljoner kronor (21,7), en minskning med 42,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,19 kronor (0,27), vilket innebär en minskning med 29,6 procent mot föregående år.

”Coronapandemin stängde ner hela samhällen på ett sätt och i en utsträckning som saknat motstycke i vår tid. Det innebar stora utmaningar för människor, företag och länder. Effekterna av pandemin har även påverkat QuickBits fjärde kvartal och inneburit en minskad efterfrågan. De långsiktiga positiva drivkrafterna för vår verksamhet har dock förstärkts och vi fortsätter
investera i vår verksamhet, vilket sammantaget leder till en stark långsiktig potential för QuickBit”, skriver vd Serod Nasrat i rapporten.

Han fortsätter.

”Efterfrågan på QuickBits tjänster från aktörer som erbjuder betting online på olika
sportevenemang har under kvartalet varit obefintlig, vilket till stor del förklarar omsättningsminskningen jämfört med föregående kvartal.”

I och med att den globala ekonomin är svårbedömd innebär det att det är svårare än vanligt att bedöma hur kundernas efterfrågan utvecklar sig resten av året, skriver Nasrat. Han betonar att företaget har fortsatt att satsa under coronapandemin.

Hans långsiktiga syn på bolaget har inte ändrats av krisen.

”I sådana här utmanande tider anser jag det viktigt att ge min syn på framtiden och sätta vart Quickbit står idag i en större kontext. Min tro på QuickBits långsiktiga potential är orubbad. Som jag har sagt tidigare så verkar QuickBit i gränslandet av ökad förflyttning mot e-handel samt ökad användning av kryptovalutor i människors och företags vardag. QuickBit ska långsiktigt dra nytta av dessa två trender”, skriver Quickbit-chefen.

Quickbit, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 871,2 814,6 6,9%
Rörelseresultat 14,9 28,4 -47,5%
Rörelsemarginal 1,7% 3,5%
Resultat före skatt 14,9 28,6 -47,9%
Nettoresultat 12,4 21,7 -42,9%
Resultat per aktie, kronor 0,19 0,27 -29,6%