Raysearch minskar orderingång, omsättning och resultat

Medicinteknikbolaget Raysearch minskar såväl orderingången som omsättningen och resultatet i det andra kvartalet.
Raysearch
.
Omsättningen sjönk 13,7 procent till 163,8 miljoner kronor (189,7).

Rörelseresultatet blev -10,9 miljoner kronor (28,8).

Resultatet efter skatt blev -9,2 miljoner kronor (21,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (0,64).

Orderingången landade på 177,1 miljoner kronor (370,6), en minskning med 52,2 procent mot föregående år. Orderstocken uppgick till 1 185,8 miljoner (1 043,1).

”Covid-19-pandemin har lett till tillfälliga omprioriteringar inom sjukvården över hela världen, vilket ledde till en minskad efterfrågan på RaySearchs produkter under andra kvartalet 2020.
Marknadsförutsättningarna var särskilt utmanande i Nordamerika, medan vi kunde se en återhämtning med ett större antal nya kunder i Asien”, skriver vd Johan Löf i rapporten.

Raysearch-chefen bedömer att det kommer att påverka verksamheten även de kommande månaderna.

”Det är för närvarande svårt att bedöma de fortsatta effekterna av den pågående pandemin. Flera länder har börjat öppna upp sina samhällen, men det är fortfarande svårt att med större säkerhet uttala sig om hur pandemin kommer att utveckla sig. RaySearch har vidtagit en rad åtgärder för att skydda företagets verksamhet och stävja virusets spridning. Bolaget räknar dock
med att covid-19-pandemin kommer att ha en väsentligt negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat ytterligare ett antal månader framöver”, skriver han.

Han uppger att pandemin inte påverkar forskningen eller leveransförmågan. Företaget följer nära utvecklingen.

”Trots utmaningarna på kort sikt, är vi fortsatt positiva inför framtiden. Det underliggande behovet av effektiva mjukvarulösningar för cancerbehandling är oförändrat och behandling av cancerpatienter är högt prioriterad. Vår bedömning är därför att marknaden normaliseras till tidigare nivåer när covid-19-pandemin klingat av”, skriver Löf.

Raysearch, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Orderingång 177,1 370,6 -52,2%
Nettoomsättning 163,8 189,7 -13,7%
Rörelseresultat -10,9 28,8
Rörelsemarginal 15,2%
Nettoresultat -9,2 21,8
Resultat per aktie, kronor -0,27 0,64