Red Valör: Fler fräscha fusioner

Min andra affär är ännu bättre: Statoil-SEB/ Trygg-Hansa.Vilken underbar franchise development (alltså kundbasutvidgning).Och vilka produktkombinationer!

Valörs gamle samskolekamrat Malte Multum, som även tidigare

välsignat denna spalt med sina visdomar, pösmös på sedvanligtvis i Villa Valörs bästa fåtölj efter en närandepåskannandagsmiddag.

Har du hört talas om bankfusionerna? USA:s största och sjättestörsta banker har just bildats, och blott kort dessförinnanskapades samma nations största koncern inom finansiella tjänster.Jag tänkte sköta uppföljningen av dessa tre affärer med minfirma Carpe Multum & Compani.- Vad menar du med uppföljning?- Nu handlar det om ett Svenskt motdrag, gamle vän. Vad skallNord- och S-E-bankerna göra när de amerikanska jättarna växergenom cellsammanslagning? – Inte gå samman väl?

– Ingalunda! Nu handlar det om att tänka likadant, fastannorlunda och fortare. Än någonsin. Jag urskiljer tre typer avargument i debatten: Överlappning i kundbas, produktflora ellerkontorsnät mellan fusionörerna är den första. Komplettering ikundbas, produktflora eller kontorsnät är den andra.Storleksfördelar rent allmänt sett är den tredje. Kan mankombinera alla tre i en affär är det ju lysande. Och alltid fårdu in ett argument, eftersom de första två i princip ärvarandras motsatser. Därför jobbar jag nu på ett antal kejs,affärsidéer alltså, som jag hyser gott hopp om att seförverkligade med mitt namn på raden för geniala och exklusivarådgivare. Det första är Nordbanken-Statens Järnvägar.- Sätt ned calvadosen! Du tål inte mer. Eller var det äggen?- Nej, nej. Jag menar allvar. Här har vi två aktörer medgemensamma problem: dyra datainvesteringar, vanligt folk-kunderöver hela landet, starka statliga kopplingar och en affär som iallt väsentligt bygger på volymer i redan lagda nät, antingendet är räls eller kontor. Hajar du inte? Cross-selling–prospecten, alltså möjligheten att sälja varandras grejor, ärenorma. Tågbiljetter är ju bara en sorts förskottsbetaldaoptioner på förflyttning av fysisk person, det hanterar bankensbassystem lätt. Å andra sidan kan väl en järnvägskassörska säljafonder och sådant. Det är ju bara att snörpa på munnnen och slåi fondlistan, som ju har stora grafiska likheter med entågtidtabell. På sikt ser jag möjligheter till samlokaliseringav bankkontor och tågstationer och då kan vi nog få med Postenpå ett hörn också. Liksom den finländska JärnvägsbankenRautatienpankki, en sammanslagning av Merita och SJ:s östligakollega.

Min andra affär är ännu bättre: Statoil-SEB/Trygg-Hansa. Bensin,Bilförsäkringar och Banking!- Men det är ju inte alls samma kunder på Statoil som i finabanken?- Nej, just det. Vilken underbar franchise development, (alltsåkundbasutvidgning) Och vilka produktkombinationer: huslån,eldningsolja och bostadsförsäkring. Smörjmedel, checkkredit ocholycksfallsförsäkring, bil- och penningtvätt: one-stop drive–thru-shopping. Den slutgiltiga penningfördelardosan! Jag harflera idéer på samma tema, men innan jag går in på Massey–Ferguson och Föreningsbanken vill du kanske höra vad jag tänkergöra om fem år?- En god idé. Vad gör du om fem år?- Tvärtom. Som vanligt. När vi sytt ihop alla världens bankertill väl fungerande kontinentomfattande supermarkets inomfinansiella tjänster bryter vi ut alla divisioner och fusionerardem med varandra till globala specialister. Man skall juegentligen bara göra det man är riktigt bra på. Se bara på CarpeMultum & Compani. Var skulle vi ha varit om vi behållitKortfilmsbiografen, Slow-Fox-baren och Tennisskolan?OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.