Regeringen inrättar ny myndighet mot fusk och välfärdsbrott

Regeringen tillkännager idag en statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i höstbudgeten.
Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Bland annat vill regeringen inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemet. Vidare ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter i deras arbete för att bekämpa fel och fusk.

”Den statliga offensiven innebär att det ska bli fler razzior på byggarbetsplatser, fler kontroller av yrkestrafiken på våra vägar och att en ny myndighet ska inrättas för att se till att våra skattemedel inte ska gå till fuskare och kriminella”, säger finansminister Magdalena Andersson.

För år 2022 föreslås närmare 200 miljoner kronor tillföras området. Sedan trappas siffran upp till 230 och 300 miljoner för år 2023 respektive 2024.

Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022 och den nya myndigheten väntas inleda sin verksamhet 2023 och vara fullt uppbyggd efter årsskiftet 2025/2026.