Regeringen närmar sig ekonomernas prognoser

Regering har varit för optimistisk i sina prognoser tidigare, men nu ser det mer realistiskt ut, tycker experterna.

Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman tycker att finansministerns utsikter tidigare varit alltför positiva. Men nu, då regeringen skriver ned prognosen, så ser det mer trovärdigt ut, tycker hon.

– Vi gör samma prognos som regeringen för i år, det är den nivån vi har legat på ett bra tag. Men prognosen för tillväxten nästa år ligger högre än vad vi tror.

Michael Grahn, chefsekonom på Danske bank, tycker också att regeringens prognos ser mer vettig ut nu.

– Den är nästan exakt i linje med vår prognos för tillväxten. Men regeringen är mer optimistisk om arbetslösheten, de tror på 7 procent, vi tror att den kommer ligga upp mot 8 procent.

Överskottsmålet ligger fast

Men Michael Grahn har svårt att förstå varför regeringen håller fast så hårt i överskottsmålet.

– Den offentliga sektorns skuldsättning är nere på 34,9 procent av BNP nu, och målet är 35 procent. Det är svårt att förstå logiken, när det skulle kunna gå att skapa pengar till kommunerna.

Han tycker att regeringen är onödigt orolig och ängslig.

– Vi vet att det finns en demografisk utveckling som börjar avvika från skatteunderlaget. Varför då inte överge den här försiktiga finanspolitiken och tillåta sig ett budgetunderskott? Regeringen kör på i sina gamla ullstrumpor, säger Michael Grahn.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, ser också att regeringens nu nedskrivna prognos nu överensstämmer med fler bedömares. SEB ska presentera sin egen prognos nästa vecka.

– Vi ser en lite starkare BNP-tillväxt 2021, och börjar se en återhämtning av konjunkturen.

Byggsektorn

Han pekar på byggsektorns betydelse för konjunkturen.

– Om den kan upphöra att vara ett släpankare, det räcker med att den pekar upp bra lite, så kommer vi få se att konjunkturen lyfter.

Men alla tre chefsekonomerna höjer på ögonbrynen åt regeringens spådom att Riksbanken ska införa minusränta igen 2021.

– Jättekonstigt, säger Robert Bergqvist.

Handelsbankens egen prognos sträcker sig inte bortom 2021, men Christina Nyman säger att hon tror på en successivt starkare tillväxt framöver.

Regeringens prognos skiljde sig inte särskilt mycket från Konjunkturinstitutets egen bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Optimism om arbetslösheten

– Regeringens bild av den ekonomiska tillväxten är väldigt lik vår egen, det är bara någon tiondel här och där som skiljer. De bedömer också att sysselsättningen växer i väldigt snarlik takt som vår.

Däremot hade regeringen en något mer positiv syn på arbetslösheten, där de räknar med en långsammare uppgång än vad KI bedömer.

– Vi tror att arbetslösheten stiger till 7,2 under 2020 och 7,4 vid 2021, regeringens prognos toppar på 7,0. Det beror på att de inte tror att arbetskraften växer lika snabbt som vi, säger Ylva Hedén Westerdahl.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.