Regeringen ser coronaeffekt – skruvar ned BNP-prognosen

Den globala tillväxten väntas minska med 0,5 procentenheter innevarande år på grund av coronaviruset. I Sverige bedöms tillväxten bli 0,3 procentenheter lägre än den annars skulle bli.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på onsdagen om finansdepartementets lägesbedömningar av de ekonomiska effekterna av utbrottet av det nya coronaviruset.

I bedömningen i januari spådde regeringen en BNP-tillväxt på 1,1 procent i år.

”Det är den bästa bedömning vi gör utifrån den information vi har i dag”, sade hon, men tillade att det kan komma överraskningar som man inte känner till i dag.

Magdalena Andersson hänvisade till OECD-prognosen i måndags som den mest aktuella, där tillväxtutsikterna bedömdes vara osäkra.

Finansdepartementet baserar sin bedömning på att coronavirusets utbrott toppar i Kina första kvartalet och att spridningen blir begränsad, baserad på tidigare liknande utbrott.

”Det är viktigt att man har ordning och reda i statsfinanserna och överskott i ett läge då man behöver stimulera ekonomin”, sade finansministern och tillade att de mest effektiva åtgärderna är att stötta kommuner eller regioner eller arbetsmarknadspolitiska insatser.

Andersson konstaterade att virusets spridning och varaktighet ger mer effekter.

Svensk ekonomi påverkas direkt via export och import till Kina, men utöver denna direkta effekt påverkas vi även indirekt via EU, då framförallt Tyskland som är mer direkt exponerad mot Kina än Sverige är.

”Därutöver påverkas Sverige av minskad global efterfrågan”, sade hon.

Även ett minskat resande påverkar svensk ekonomi, som minskad turism från Kina och andra länder.

Vidare leder viruset till ökad osäkerhet som kan dämpa konsumtion.

”Hittills ser vi begränsade effekter här hemma och i euroområdet, enligt finansministern.

En ny mer samlad bedömning om ekonomin väntas i samband med vårdbudgeten i april, men även denna kommer att vara präglad av stor osäkerhet, sade hon.

Andersson noterade att exporten till Kina är 5 procent, där fordon är största exportvara.

”En lägre efterfråga där kan påverka vår ekonomi”, sade hon.

Andersson konstaterade att börserna har reagerat ”väldigt kraftigt”, men sade att det är viktigt att påpeka att fallet sker från historiskt höga nivåer.

Vidare noterade hon att riskpremierna för grekiska och italienska statsobligationer har stigit och oljepriset har sjunkit.

En ny mer samlad bedömning om ekonomin väntas i samband med vårbudgeten i april, men även denna kommer att vara präglad av stor osäkerhet, sade hon.

Magdalena Andersson berättade också att regeringen i morgon, torsdag, kommer att lämna en remiss om korttidsarbete till lagrådet och sade att det är ett förslag som ”stärker tryggheten för svenska jobb”.

Kostnaden beräknas till i snitt 350 miljoner kronor per år, men den ”kommer att variera över åren beroende på hur olika händelser påverkar olika branscher”.

På en fråga om vad som krävs för att regeringen ska bedöma att större generella stimulanser av ekonomin behövs svarade Magdalena Andersson att regeringen ”alltid kommer att lägga fram åtgärder som är väl avvägda” och om det krävs åtgärder mellan budgetar kan det också bli aktuellt.

”Det beror helt på hur det här utvecklas och vilka behov som kan påtalas från myndigheter och andra”, sade hon.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.