Regeringen skriver upp prognosen för BNP-utvecklingen

Finansdepartementet räknar nu med att BNP minskar med 4,6 procent under 2020, en upprevidering från tidigare -6 procent. Det säger finansminister Magdalena Andersson vid en presskonferens på torsdagen.
Magdalena Andersson.
”BNP väntas falla kraftigt i år världen över. Samtidigt tycks aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och återhämtningen nu inletts. I Sverige bedöms BNP falla med 4,6 procent i år, vilket är något mindre negativt jämfört med den bedömning som Finansdepartementet gjorde i juni”.

Samtidigt presenteras ett återstartspaket för svensk ekonomi med över 100 miljarder i budgeten för 2021.

”För att så snabbt som möjligt ta Sverige ut ur lågkonjunkturen behövs en återstart av svensk ekonomi. Därför kommer vi att presentera en historisk budget med förslag som summerar till över 100 miljarder kronor”, säger finansminister Magdalena Andersson.

När det gäller arbetslösheten väntas den bli 9 procent i år och 9,5 procent nästa år.

”Sverige gick in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977. Med kraftfulla offentliga investeringar i välfärd och klimatomställning ska vi få hela Sverige i arbete och jobba oss ur krisen tillsammans”, avslutar Magdalena Andersson.