Rejlers minskar vinsten – skjuter på utdelningsbesked

Teknikkonsulten Rejlers redovisar minskande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Rejlers VD Viktor Svensson.
Viktor Svensson. Foto: Rejlers
Omsättningen sjönk 1,9% till 631,2 miljoner kronor (643,4).

Ebita-resultat blev 35,6 miljoner kronor (35), med en ebita-marginal på 5,6% (5,4).

Rörelseresultatet blev 28 miljoner kronor (18), med en rörelsemarginal på 4,4% (2,8).

Resultatet efter skatt blev 8,8 miljoner kronor (17,5), en minskning med 49,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,45 kronor (0,89), vilket innebär en minskning med 49,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 106,4 miljoner kronor (40,8).

Den 1 september avyttrade Rejlers det helägda dotterbolaget Rejlers Embrig, vars siffror därmed inte ingår i rapporten.

Rejlers ger inget besked om utdelning och med anledning av de fortsatta osäkerheterna ska styrelsen återkomma i frågan.

”Vi är mycket stolta över ett förbättrat rörelseresultat och marginal under detta unika år men till 2025 är målsättningen satt högre”, kommenterar bolagets VD Viktor Svensson.

Reljers målsättning är att dubbla bolagets storlek fram tills 2025 med en genomsnittlig tillväxt på 10% per år.

Rejlers, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 631,2 643,4 -1,9%
EBITA 35,6 35 1,7%
EBITA-marginal 5,6% 5,4%
Rörelseresultat 28 18 55,6%
Rörelsemarginal 4,4% 2,8%
Nettoresultat 8,8 17,5 -49,7%
Resultat per aktie, kronor 0,45 0,89 -49,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 106,4 40,8 160,8%
Utdelning per aktie, kronor 2,25
Jakob Häger