Rekordår för soffliggarna

Förra årets starka aktiemarknad gav en rejäl skjuts åt den statliga pensionsfonden AP7 Såfa. Fonden som är förvalsalternativet inom premiepensionen hade en avkastning på över 33 procent under 2019.

De fyra miljoner svenskar som låtit premiepensionspengar ligga i statliga AP7 Såfa kan glädjas åt en stark utveckling för fonden under förra året.

Avkastningen landade på 33,1 procent, den högsta sedan starten 2010. Den genomsnittliga avkastningen för de privata fonderna inom premiepensionen var 23,0 procent i fjol.

– Under förra året gick den globala aktiemarknaden som helhet upp rätt kraftigt och det har gynnat vår portfölj. Samtidigt gick kronan svag, vilket också till viss del har bidragit till den här extremt bra avkastningen, säger Richard Gröttheim, vd för Sjunde AP-fonden.

Olika risker

Placeringar på utvecklade marknader, med USA som främsta motor, har bidragit, upp 36 procent. Så kallade utvecklingsmarknader har gått bra men något svagare, upp 25 procent.

Hävstången, som innebär att fonden kan låna pengar för att köpa aktier, har minskat genom åren. Hävstången har genom åren gynnat fonden, men också kritiserats för att den innebär en risk. Hävstången har tagits ner och ligger sedan ett par år tillbaka på runt 15 procent. Den långsiktiga strategin är att variera portföljen med olika typer av risker.

– Hävstången är vi mindre beroende av. Sen har vi tagit andra typer av risker. Bland annat har vi gått in i småbolag och vi har gått in i så kallade riskpremier som försöker hitta olika typer av aktieslag som över lång tid går bättre än index, säger Richard Gröttheim.

AP7 Såfa består av en del aktiefond och en del räntefond och andelarna anpassas efter spararnas ålder. Fram till 55 års ålder utgörs sparandet till 100 procent av andelar i aktiefonden och det är i aktiefonden som den starka tillväxten har skett.

Långsiktigt sparande

Under förra året växte det totala kapitalet i AP7 Såfa till 650 miljarder kronor. Det har bland annat möjliggjort en sänkning av avgifterna i fonden, enligt Richard Gröttheim. Från och med den 1 januari sänktes avgiften för en av beståndsdelarna i fonden, AP7 Aktiefond till 0,08 procent från 0,09 procent. Det innebär en halvering av avgiften sedan starten. Avgiften för räntefonden ligger i dagsläget på 0,04 procent.

– Vi försöker att dra nytta av stordriftsfördelarna som finns i kapitalförvaltning och vara ett föredöme som en statlig aktör i premiepensionen, säger Richard Gröttheim.

Sedan 2010 har AP7 Såfa haft en årlig genomsnittlig avkastning på 14,8 procent. Senaste rekordet var 2013 då avkastningen landade på cirka 32 procent. Men Richard Gröttheim tycker att det är viktigt att poängtera att det inte alltid kommer att se ut så här. Under 2018 då aktiemarknaden hade ett skakigt år blev avkastningen negativ, minus 2,7 procent.

– Det kommer att gå upp och det kommer att gå ner. Vår produkt är gjord för att leverera sju till åtta procents avkastning över långa perioder. 33 procent är långt över det och så här bra kommer det inte gå över långa perioder, säger Richard Gröttheim.

Fakta: Årlig utveckling AP7 Såfa

År Förändring (procent) AP7 Såfa Genomsnittlig förändring i procent, privata fonder i premiepensionen
2019 33,1 23,0
2018 -2,7 -2,9
2017 16,5 9,6
2016 15,5 8,8
2015 6,3 6,7
2014 29,3 15,1
2013 32 15,7
2012 17 10,5
2011 -10,5 -10,4
2010 14,8 10,3  

Källa: Sjunde AP-fondenOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.