Rekordproduktion för LKAB

Det statliga gruvbolaget LKAB ökade omsättning och vinst under det tredje kvartalet.

Det statliga gruvbolaget LKAB ökade omsättning och vinst under det tredje kvartalet, jämfört med samma period 2018.

“Kvartalet präglades av hög och stabil produktion medan en något vikande marknad ledde till lägre leveransvolymer och volatila järnmalmspriser”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Omsättningen uppgick till 7.751 miljoner kronor (6.594) och det underliggande rörelseresultatet blev 3.995 miljoner kronor (2.764).

“Produktionsvolymen var för kvartalet på rekordnivåer. Leveransvolymerna påverkades dock av den vikande marknaden med lägre försäljning än under motsvarande kvartal föregående år”, skriver LKAB.

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick i inledningen av tredje kvartalet till 125 dollar per ton, men sjönk sedan och uppgick vid utgången av kvartalet till 93 dollar per ton.

“Det är glädjande att se att vårt arbete med att uppnå en stabilare produktion ger resultat. Vi når rekordnivåer under ett enskilt kvartal och vi kommer även fortsatt att fokusera på en jämn produktion för att undvika även mindre störningar och för att uppnå en jämnare nivå över kvartalen”, säger vd Jan Moström.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här