Renewcell ökar förlusten

Textilåtervinningsbolaget Renewcell ökar förlusten under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rapporten är bolagets första som noterat bolag sedan börsintroduktionen på Nasdaq First North i oktober.
Stockholmsbolaget Renewcell har utvecklat en process för att återanvända gamla kläder till ny textil. Utslitna jeans är exempel på en utmärkt råvara - som idag ofta bränns upp istället för att återanvändas. Bild: Alexander Donka
”2020 är ett märkesår i Renewcells historia. Vi inledde året som ett litet bolag med en lovande teknik för framtiden och avslutade det som ett noterat bolag med en kommersiellt bevisad produkt, en orderbok på nära 2 miljarder kronor och ett hyreskontrakt klart för etablering av världens största anläggning för kemisk textilåtervinning”, kommenterar VD Patrik Lundström i rapporten.

Omsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,5). Försäljningen utgjordes av leverans av massa till ett nytt produktutvecklingsprojekt.

Resultatet före skatt var -21 miljoner kronor (-12). Ökningen förklaras närmast av kostnader för tester och utvecklingar för nya fiberkunder, nyrekryteringar samt konsult- och juristkostnader i samband med projektering och finansiering av den planerade kapacitetsexpansionen.

Resultat per aktie hamnade på -0,9 kronor (-0,6).

Renewcell, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,5 -60,0%
Resultat före skatt -21 -12
Resultat per aktie, kronor -0,9 -0,6